Informatie

Op dit deel van deze site vindt u meer informatie over onze school. Ook plaatsen we hier onze maandinfo's. Mocht u aan de hand van deze informatie vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Verlofaanvraag

U kunt een verlofaanvraag doen op school. Wij houden ons bij een eventuele goedkeuring aan de verlofregeling van de gemeente Epe. 

OR en MR

Informatie van de Ouderraad en de MR. 
Maandinfo

Middels een maandinfo houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze school. De maandinfo's van dit schooljaar kunt u hier terugvinden. 

BSO

Peuteropvang en BSO'.