Informatie

Op dit deel van deze site vindt u meer informatie over onze school. Ook plaatsen we hier onze maandinfo's. Mocht u aan de hand van deze informatie vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 


banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd? Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen. In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

Maandinfo

Middels een maandinfo houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze school. De maandinfo's van dit schooljaar kunt u hier terugvinden. 


Continurooster

Sinds de start van het kalenderjaar 2018 werken wij op onze school met het 'continurooster'. 


Schooltijden

Sinds januari 2018 zijn wij overgestapt op het continurooster. Dit houdt in dat kinderen overblijven op onze school. Meer informatie over onze schooltijden kunt u hier vinden. 

OR/MR

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die met ons meedenken en helpen binnen de school. Zij verlenen hulp bij feesten, klassenavonden, schoolreizen en hebben ook een functie als klassenouder. Daarnaast beheert deze O.R. het schoolfonds.