Welkom op

onze school

Aanmeldformulier

Aanmelden?
U kunt uw kind(eren) op ieder moment aanmelden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Menno van de Vlekkert. Hij is doorgaans bereikbaar op dinsdag en donderdag op 0578-661525 of per mail: desprengeemst@stichtingproo.nl. 
Bij voorkeur maken we naar aanleiding hiervan een afspraak onder schooltijd, zodat we u onze school kunnen laten zien als de leerlingen aanwezig zijn en er lesgegeven wordt. We zullen u dan mondeling uitleggen hoe de inschrijvingsprocedure (zie ook hieronder) verder verloopt. Alvast bedankt!

Oriënteren?
Tijdens het oriëntatie gesprek krijgt u het inschrijfformulier en een informatieformulier uitgereikt. We vragen u beide in te vullen en te ondertekenen als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt
(Bij verhuizing of andere schoolkeuze kan dit natuurlijk op het moment van aanmelding). Deze informatie gebruiken wij om de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld te brengen. Wij kunnen dan de overgang naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen. Hoe beter wij dat op elkaar afstemmen, hoe beter wij uw kind kunnen begeleiden. 

Pas als wij het inschrijfformulier en het informatieformulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen en wij de onderwijsbehoeften overlegd en in kaart hebben, is uw kind ingeschreven op onze school.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!