Welkom op

onze school

Aanmeldformulier

Aanmelden?
U kunt uw kind(eren) op ieder moment aanmelden. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Menno van de Vlekkert. Stuur een e-mail naar m.vandevlekkert@stichtingproo.nl of bel 0578-661525.

Bij voorkeur maken we naar aanleiding hiervan een afspraak onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven als de kinderen van onze school aanwezig zijn. Wij nemen daarbij graag de tijd voor al uw vragen. Ook vertellen we u graag hoe de inschrijvingsprocedure verder verloopt. 

Oriënteren?
Tijdens het oriëntatie gesprek krijgt u het inschrijfformulier en een informatieformulier uitgereikt. We vragen u beide in te vullen en te ondertekenen als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt. (Bij verhuizing of andere schoolkeuze kan dit natuurlijk op het moment van aanmelding).

Deze informatie gebruiken wij om de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld te brengen. Wij kunnen dan de overgang naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen. Hoe beter wij dat op elkaar afstemmen, hoe beter wij uw kind kunnen begeleiden. 

Pas als wij het inschrijfformulier en het informatieformulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen en wij de onderwijsbehoeften overlegd en in kaart hebben, is uw kind ingeschreven op onze school.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!